Listing is Removed

This listing is no longer available. Browse similar listings

Iwi Liaison Manager

Wellington
Contract/temp
Expires in: EXPIRED
Posted by:Jackson Stone
No Longer Available

Description

  • Pan Tribal Representation. 
  • Regional issues that matter. 
  • Wellington based role.

 
The Wellington Regional Leadership Committee (WRLC) brings together key leaders from across the Wellington, Kāpiti, Horowhenua and Wairarapa region from local government, central government, and iwi organisations to guide, shape and facilitate new collaborative outcomes for our region. They will navigate some of our biggest challenges and opportunities. There are three areas of responsibility: The Wellington Regional Growth Framework, Regional Economic Development, and Regional Economic Recovery.    
 
We are searching for an Iwi Liaison Manager to be part of this team who will be implementing projects that will affect how our children and grandchildren live, get around the region, deal with climate change impacts and live in their neighbourhood.  Are you someone who could work with the team to ensure that Māori/iwi/whānau voices are woven into the story telling and the outcomes for our region and planet? This is a great opportunity to ensure that the things that are important for Māori are heard through your mahi with the seven iwi partners. 
 
You’ll also be skilled at navigating through multiple layers of government, iwi organisations and mana whenua groups. With a knack for simplifying complexity, you’ll have a proven reputation for being an outstanding communicator. Your heart will be deeply connected to this mahi and kaupapa as a result of whakapapa connections to manawhenua in the rohe pōtae.  You’ll need to be comfortable and competent within te ao Māori and be a fluent speaker and writer of te reo Māori. 
 

APPLICATIONS CLOSE: Sunday 20th February 2022
APPLY
OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION:  www.jacksonstone.co.nz
REFERENCE:  BH-8370
 
FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt or David Hollander on 04 550 8000

—————-
 
Kaiwhakahaere Mahi Takawaenga Iwi.
Puta noa i ngā iwi o te rohe.
He kaupapa ā-rohe e whaitake ana.
 
Ka whakahuihui mai te Komiti Ārahi ā-Rohe o Te Whanga-nui-a-Tara i ngā kaiārahi matua o te rohe whānui o Te Whanga-nui-a-Tara, o Kapiti, o Horowhenua me te Wairarapa hoki, arā ko ngā kaiārahi kāwanatanga ā-rohe, kāwanantanga ā-motu, iwi hoki, ki te ārahi, ki te tārai, ki te huawaere i ngā hua hou mō tō tātau rohe i runga i te mahi tahi. Ka urungi rātau i ētahi o ā tātau wero nui me ngā angitu hoki. E toru ngā kawenga matua: ko te Anga Whakatipu Rohe o Te Whanga-nui-a-Tara, ko te Whakawhanake Ōhanga ā-Rohe, ko te Whakaora Ōhanga ā-Rohe.  
 
Kei te rapu mātau i tētahi Kaiwhakahaere Mahi Takawaenga Iwi kia noho mai ki tēnei tīma ka whakatutuki haere i ngā kaupapa e whai pānga ana ki te ao o ā tātau tamariki, mokopuna hoki, ka torotoro haere i te rohe, ka aro ki ngā take e puta mai ana i ngā panonitanga huarere, ka noho hoki ki ō rātau pito tāone. Ka taea rānei e koe te mahi ki tēnei tīma, māu e whakarite ka rarangatia ngā reo o Ngāi Māori/ngā iwi/ngā whānau ki roto i te kaupapa kōrero me ngā hua mō tō tātau rohe me te ao whānui hoki? He tino huarahi pai tēnei hei whakarite tērā ka rangona ngā tino take ki a Ngāi Māori mā ō mahi ki ngā iwi e whitu o te rohe.
 
Ka whai pūkenga koe mō te urungi haere i ngā apaapa o te kāwanatanga, i ngā whakahaere iwi me ngā rōpū mana whenua hoki. Ka tau koe ki ngā mahi whakamāmā i ngā āhuatanga pīroiroi, ā, ka mōhiotia hoki koe mō ō pūkenga whakawhiti kōrero. Ka manawanui mai koe ki ngā mahi me ngā kaupapa nei nā runga i ō hononga whakapapa ki ngā mana whenua o tēnei rohe pōtae. Me tau koe  ki ngā āhuatanga o te te ao Māori, me matatau hoki ki te reo Māori.
 

MŌ TE TONO MAI, MŌ TE TIROTIIRO TĀTAUI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz
TAUPĀNGA:  BH-8370
 
ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt, a David Hollander rānei ki 04 550 8000


Location

Wellington